Política de privacitat / Cookies

En cumpliment amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant “LOPD”), el propietari d’aquest lloc web ESCOLA DE MÚSICA CREU ALTA S.L informa a l’usuari que totes les dades de caràcter personal que es proporcionin mitjançant les vies de contacte, seran incorporades a un fitxer amb ús únic i exclusiu del propietari (ESCOLA DE MÚSICA CREU ALTA S.L).

 

ESCOLA DE MÚSICA CREU ALTA garantitza la confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal, entenent aquèstes últimes podran ser utilitzades única i exclusivament amb un caràcter informatiu i comercial. Paralelament aquestes últimes només es faran servir pel propietari o per l’Assosiació Musical Creu Alta – Cor Vakombà amb NIF: G64768807.

L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, cancelació, rectificació o oposició, al tractament de les seves dades personals en els termes i les condicions previstes en la LOPD. Per a exercitar aquests drets, ho podrà fer mitjançant el següent correu electrònic: info@vakomba.cat

 

COOKIES

Aquesta pagina web fa servir cookies per a millorar l’experiencia de l’usuari mitjançant l’anàlisi de la interacció amb la web. Aquestes cookies són arxius de texte que s’emagatzemen a l’ordinador, els quals recullen informació de la navegació de l’usuari. Aquesta informació es transmet de forma anònima sense oferir cap tipus de caràcter privat, personal o vinculant a cap identitat personal.

La informació generada per les cookies només inclou la seva direcció IP, la qual es transmet de forma anònima i serveix única i exclusivament per a realitzar un estudi de la geolocalització dels usuaris. Aquesta serà de forma genèrica, sense oferir direccions exactes.

 

Si vosté desitja que no amagatzemem les seves cookies li oferim dos possibles solucions:

Denegar-les mitjançant el navegador: Feu click a l’enllaç

Denegar-les mitjançant complements: Feu click a l’enllaç

 

ÚS DE LES COOKIES

La web de Vakombà fa servir les següents cookies

——————————————————–

utma

Domini: vakomba.cat

Funció: Cookie Analítica

Caducitat: 2 anys

Aquesta cookie es fa servir per a diferenciar l’usuari mitjançant una ID, i fa el recompte diari de visites de l’usuari.

——————————————————–

utmb

Domini: vakomba.cat

Funció: Cookie Analítica

Caducitat: 30 minuts

 utmc

Domini: vakomba.cat

Funció: Cookie Analítica

Caducitat: Sesió

Aquestes cookies son compatibles entre elles. La primera s’utilitza per a calcular el temps que l’usuari està a la pàgina web, i encara que la segona no s’utilitzi, es fa servir per a poder establir si és necessari afegir una nova visita a les estadistiques posterior dels 30 minuts corresponents.

——————————————————–

utmz

Domini: vakomba.cat

Funció: Cookie Analítica

Caducitat: 6 mesos

Aquesta cookie s’utilitza per a establir l’origen de la visita, el tràfic (e-mail, adwords, enllaços externs, paraules claus als buscadors, etc…)

——————————————————–

utmv

Domini: vakomba.cat

Funció: Cookie Analítica

Caducitat: 2 anys

Aquesta cookie és opcional, ja que s’utilitza quan es realitzen campanyes personalitzades o segmentades segons variables.